U staat op het punt MijnHart-acs.be te verlaten.

U staat op het punt om de site MijnHart-acs.be van AstraZeneca België te verlaten. De links die wij op onze site publiceren worden zorgvuldig gekozen. Evenwel vestigen wij uw aandacht op het feit dat de inhoud, de producten of inlichtingen die zich op de websites van derden bevinden noch het eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door AstraZeneca België. Bijgevolg geven wij geen enkele garantie, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op en leggen geen enkele verklaring af over deze derden, hun producten of diensten, de natuur of de inhoud van hun websites en hun beleidsmaatregelen en praktijken inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Privacy

Deze website wordt beschikbaar gesteld door AstraZeneca. Wij hechten grote waarde aan de privacy van de gebruikers van deze website en de beveiliging van hun persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid heeft tot doel de principes uiteen te zetten die van toepassing zijn op het gebruik door ons van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, of die wij van u verkrijgen, via het internet. Door deze website te gebruiken, of (wanneer van toepassing) door u te registreren als gebruiker van de online diensten die we aanbieden, gaat u met dit gebruik akkoord. Lees dit privacybeleid zorgvuldig. Elk geschil met betrekking tot privacy valt onder dit beleid en andere mededelingen inzake gegevensverzameling en de bepalingen van het recht van Engeland en Wales.

Wij kunnen ons privacybeleid regelmatig wijzigen. We vragen u daarom om dit privacybeleid regelmatig door te nemen, om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is zodra u deze website bezoekt. We stellen u uiteraard op de hoogte van eventuele wijzigingen als we hiertoe zijn verplicht.

BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE DIE GEBRUIKEN

1 Geaggregeerde informatie

Zoals veel commerciële ondernemingen, onderzoeken ook wij het gebruik van deze website door geaggregeerde informatie te verzamelen aan de hand van cookies (zie hieronder). Over het algemeen verzamelen we gegevens over het aantal bezoekers van de website, iedere afzonderlijke webpagina en de oorspronkelijke domeinnaam van de internetprovider van onze bezoekers. Deze informatie helpt ons om het gebruik van deze website door onze bezoekers beter te begrijpen en kan gedeeld worden met andere bedrijven binnen de groep, of met derden. Op basis van deze geaggregeerde informatie kunnen wij op geen enkele redelijke manier de identiteit van de individuele gebruikers achterhalen.

2 Persoonlijke gegevens

Als u zich registreert om deze website te gebruiken of om een andere reden een online formulier invult (bijv. om via e-mail updates te ontvangen), dan krijgen wij gegevens die u persoonlijk identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, land van verblijf en andere gegevens die u vrijwillig verstrekt.

We werken doorlopend aan de verbetering van de inhoud en functionaliteit van onze website. Het is daarom mogelijk dat we informatie verzamelen over hoe u precies onze website gebruikt door middel van cookies (en vergelijkbare technologieën) (zie verderop). We kunnen ook patronen in het surfgedrag en websitegebruik van onze bezoekers bijhouden om ons te helpen bij het verbeteren van het ontwerp en de lay-out van onze website, om de inhoud aan te passen aan uw specifieke gebruikersgedrag en u zo een betere gebruikerservaring te bieden. We kunnen ook statistische analyses uitvoeren op de accounts van onze leden om onder andere vast te stellen hoeveel er actief zijn, hoe vaak ze worden gebruikt en bij hoeveel van onze andere websites u geregistreerd bent.

We kunnen daarbij soms vertrouwelijke persoonlijk informatie over u verkrijgen, bijvoorbeeld over uw lichamelijke of geestelijke gezondheid of uw conditie, maar alleen als u ons deze informatie vrijwillig verstrekt. Door ons deze informatie te geven gaat u ermee akkoord dat wij uw vertrouwelijke persoonlijke gegevens verwerken voor de doeleinden die in dit privacybeleid en elke andere mededeling over gegevensverzameling worden omschreven.

We kunnen ook informatie krijgen over uw mening, als u bijvoorbeeld feedback opstuurt of ons vragen stelt.

We kunnen soms ook informatie krijgen uit andere bronnen (zoals derden of andere bedrijven in de groep) die we zullen toevoegen aan de informatie die we al over u hebben zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren en personaliseren.

Als u ons informatie verstrekt over iemand anders, bv. een collega, dan bevestigt u dat zij u hebben aangeduid om namens hen te handelen, toestemming te geven voor het verwerken van hun persoonlijke gegevens, inclusief gevoelige persoonlijke gegevens, en dat u hen op de hoogte hebt gesteld van wie wij zijn en met welke doeleinden (zoals omschreven in dit privacybeleid) hun informatie verwerkt zal worden.

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke of door regels opgelegde verplichting, of als antwoord op een vrijblijvende vraag om informatie van een overheidsinstantie.

U geeft ons toestemming om uw informatie over te dragen aan landen of rechtsgebieden die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als uw thuisland. Als we deze gegevens overdragen, zorgen we ervoor dat uw gegevens goed beschermd zijn, zowel tijdens de overdracht als in het land van bestemming.

NIET LANGER NIEUWS VAN ONS ONTVANGEN

Als u ervoor hebt gekozen om informatie opgestuurd te krijgen over onze producten en diensten, of die van andere AstraZeneca-bedrijven, en u die informatie nu niet langer meer wenst te ontvangen, dan kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar infomaster@astrazeneca.com. Vermeld duidelijk uw naam, gebruikersnaam (indien van toepassing), registratiegegevens (indien van toepassing) en de naam van deze website bij elke communicatie.

HOE WIJ UW GEGEVENS BESCHERMEN

Ons beveiligingsbeleid zorgt ervoor dat de veiligheid en integriteit van al onze informatie, inclusief uw persoonlijke gegevens, zo goed als redelijkerwijs mag worden verwacht, beschermd is.

GEBRUIK VAN COOKIES

Hieronder volgt een kort overzicht van de manier waarop wij cookies gebruiken. Voor meer informatie over cookies, ga naar www.aboutcookies.org.

In algemene termen zijn cookies kleine tekstbestanden die naar uw webbrowser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies dienen als een soort geheugen voor een website, zodat uw computer automatisch herkend wordt als u de website opnieuw bezoekt. Dit is met name van belang voor websites waarop u moet inloggen, omdat u zo sneller toegang krijgt. We maken gebruik van zowel sessie-cookies (die verdwijnen zodra u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die een langere, vooraf bepaalde tijd actief blijven).

Een aantal van onze advertentiebanners kunnen een cookie naar uw harde schijf sturen (ongeacht of u op de banner klikt): Als u later de geadverteerde website bezoekt, dan zullen wij weten dat u onze banner hebt gezien. Dit staat ons toe te zien hoe succesvol onze banners zijn.

We gebruiken in onze e-mails ook webbakens (ook gekend als 'clear GIFs' of 'web bugs') om het succes van onze marketingcampagnes te beoordelen. Dat betekent dat als u een e-mail van ons opent en daarin op een link klikt, wij kunnen zien welke pagina's van de site u bezoekt. Onze webbakens bewaren geen bijkomende informatie op uw computer, maar door te communiceren met onze cookies op uw computer, kunnen ze ons laten zien of u uw e-mail hebt geopend. Als u geen webbakens wilt, raden we u aan om de instructies te volgen voor het verwijderen van bestaande cookies en nieuwe cookies niet toe te staan. We zullen nog steeds weten hoeveel van onze e-mails u geopend hebt en we ontvangen automatisch uw IP-adres, een unieke code voor uw computer of ander apparaat waarmee u verbinding maakt, maar we zullen u persoonlijk niet identificeren omdat deze informatie geaggregeerd is.

De meeste webbrowsers accepteren cookies, maar u kunt de instellingen van uw webbrowser aanpassen zodat nieuwe cookies worden geweigerd, bestaande cookies worden verwijderd of u een melding krijgt als er nieuwe cookies naar uw harde schijf worden gestuurd. Denk er echter aan dat u misschien geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van de website als u cookies weigert.

Als u de cookies op uw computer wilt verwijderen, gebruik dan de software voor uw bestandsbeheer om het bestand of de map te vinden waarin de cookies worden opgeslagen. Onze cookies hebben de volgende bestandsnaam: gebruikersnaam@www.astrazeneca.txt of gebruikersnaam@www.naamwebsite.txt. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, lees dan de handleiding van uw browser door op 'Help' in uw browsermenu te klikken. Voor meer informatie over het beheren of verwijderen van cookies, ga naar www.aboutcookies.org.

VERTEGENWOORDIGERS EN DIENSTVERLENERS

We nemen soms andere bedrijven en personen in dienst om namens ons bepaalde dingen uit te voeren. Het is mogelijk dat zij toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens om hun werk te kunnen doen. U kunt echter gerust zijn, zij mogen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel ander doeleinde gebruiken.

KINDEREN

Onze website richt zich op een volwassen publiek (zoals medische zorgverleners, investeerders en personen die informatie zoeken over AstraZeneca en gezondheidsproducten). We verzamelen niet bewust informatie van of over kinderen. Gebruik deze website niet als u nog geen 18 bent.

ONGEPAST GEDRAG

De informatie die we over u verzamelen en/of ontvangen, kunnen we gebruiken voor onderzoek naar en preventie van onwettige activiteiten of activiteiten die ons netwerk in gevaar brengen of op een andere manier de dienst van deze website in het gevaar brengen en we kunnen dergelijke informatie voor die doeleinden bezorgen aan derden (zoals de politie).

INZAGE EN CORRECTIE

Als we persoonlijke informatie over u verwerken, hebt u volgens de wet op gegevensbescherming recht om toegang tot deze informatie te krijgen (waar we een kleine vergoeding voor kunnen vragen). U hebt ook het recht om eventuele onjuiste of onvolledige informatie gratis door ons te laten corrigeren. U kunt ons vragen om eventuele onjuiste gegevens te wijzigen door een e-mail te sturen naar infomaster@astrazeneca.com.

Vermeld hierbij duidelijk uw naam, gebruikersnaam (indien van toepassing, registratiegegevens (indien van toepassing) en de naam van de website bij elke communicatie.

ANDERE INFORMATIE

U dient zich ervan bewust te zijn dat als ons bedrijf (of een gedeelte ervan) wordt verkocht of overgedragen, de informatie die we bezitten deel kan uitmaken van de verkochte of overgedragen middelen. Deze informatie zal echter nog steeds uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met dit privacybeleid.

Voor kwaliteitsbewaking en trainingsdoeleinden kunnen we uw communicatie met ons opnemen of controleren.

HOE ONS TE CONTACTEREN

Als er iets verandert aan uw persoonlijke gegevens, als u uw voorkeuren inzake marketing wenst te veranderen of als u opmerkingen of vragen hebt over dit privacybeleid, stuur ons dan een e-mail naar infomaster@astrazeneca.com.

Verwijzingen naar 'AstraZeneca', 'Groep', 'wij', en 'ons/onze' verwijzen naar AstraZeneca PLC en de hieraan gelieerde bedrijven. Een lijst van wereldwijde locaties waar AstraZeneca actief is, staat op www.astrazeneca.com.

Herzieningstermijn: 12 maanden
Laatste herziening: Juli 2014